خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اجزای مشخص بودجه هفت ساله اتحادیه اروپا

نظرها
اجزای مشخص بودجه هفت ساله اتحادیه اروپا
اندازه متن Aa Aa

سران اتحادیه اروپا سرانجام در نشستی دو روزه به توافق نهایی در مورد بودجه هفت ساله اتحادیه دست یافتند.

بر اساس طرح مورد توافق، سقف این بودجه نهصد و شصت میلیارد یورو تعیین شده که پنجاه و دو میلیارد یورو کسری خواهد داشت.

گی فرهوفشتات، عضو پارلمان اروپا از گروه لیبرال:
“ما بر سر بودجه ای تا سقف نهصد و شصت میلیارد یورو توافق کردیم، اما از سوی دیگر تعهد پرداخت ها فراتر از نهصد و هشت میلیارد نیست. بنابراین ما با پنجاه و دو میلیارد یورو کسری روبرو خواهیم بود. در عین حال سران دولت ها مطرح می کنند که ناگزیرند بودجه سالانه خود را تثبیت کنند و نمی توانند کسری بودجه داشته باشند. بنابراین ما این کسری را به عنوان کسری بودجه اروپا در نظر گرفتیم.”

از سقف اولیه بودجه پیشنهادی، ده میلیارد یورو از سهمیه طرح توسعه بین اروپایی
از جمله بهسازی زیرساخت ها و یک و نیم میلیارد یورو از بودجه مربوط به کارکنان اتحادیه کاسته شده است.

شش میلیارد یورو از بودجه تصویب شده نیز به مبارزه با بیکاری و کارآفرینی به ویژه برای جوانان کشورهایی که نرخ بیکاری در آن ها بالاست، اختصاص یافته است.

Eu Council Summit Conclusions by newmedia_euronews