خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رهبران اتحادیه اروپا بر سر بودجه به توافق رسیدند

نظرها
رهبران اتحادیه اروپا بر سر بودجه به توافق رسیدند
اندازه متن Aa Aa

هرمان وان رومپوی، رئیس شورای اتحادیه اروپا از توافق بر سر بودجه اتحادیه اروپا خبر داد.

بر اساس توافقهای صورت گرفته، هزینه های اتحادیه اروپا بین سالهای 2014 و 2020 به رقم حدود 960 میلیارد یورو محدود می شود که این به معنی کاهش بودجه برای اولین بار در تاریخ اتحادیه اروپا است.

کشورهای بریتانیا، آلمان به همراه اغلب کشورهای شمال اروپا بر کاهش بودجه اتحادیه اصرار داشتند و همین اصرار در مقابل خواسته کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا که خواهان افزایش بودجه بودند، رسیدن به توافق را دشوار کرده بود.

نشست قبلی رهبران اتحادیه اروپا در ماه نوامبر سال گذشته درباره بودجه بدون نتیجه به پایان رسید.