خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انسان ساخت بشر، با اندامها و خون آزمایشگاهی ساخته شد

نظرها
انسان ساخت بشر، با اندامها و خون آزمایشگاهی ساخته شد
اندازه متن Aa Aa

یک انسان مصنوعی با اندام های مصنوعی، خون آزمایشگاهی و دست و پای روباتی در موزه علوم لندن به نمایش گذاشته شده است.

توسط قلب و ریه یا به عبارتی، دستگاه گردش خون و تنفسی آن، خون از قلب مصنوعی و از طرق رگ هایی از جنس پلیمرهای عالی به شش هدایت می شود. این انسان ساخته شده بشر، دارای طحال مصنوعی برای تصفیه خون و پانکراس برای کنترل میزان قند خون است.

خون مصنوعی در تیوب هایی از نانو پلاستیک با قابلیت جذب اکسیژن و دفع آن در خون جریان دارد، این همان کاری است که خون بطور طبیعی در بدن انجام می دهد.

ساختن این ماشین شبیه انسان ششصد هزار یورو هزینه داشته است و تا یازدهم مارس در موزه علوم لندن در معرض بازدید است.