خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بندیکت شانزدهم واتیکان را ترک نخواهد کرد

نظرها
بندیکت شانزدهم واتیکان را ترک نخواهد کرد
اندازه متن Aa Aa

گمان می رود بندیکت شانزدهم دوران بازنشستگی خود را صومعه ای که در محوطه باغ واتیکان واقع شده، بگذراند.

با اینکه بر این نکته تاکید شده که بندیکت شانزدهم هیچگونه دخالتی در انتخاب پاپ جدید نخواهد داشت اما آیا سکونت او در محوطه واتیکان می تواند بر استقلال جانشینش تاثیری داشته باشد؟

گرگ بورکه، یکی از مشاوران ارشد واتیکان چنین اعتقادی ندارد. او می گوید: “حقیقت این است که سکونت گزیدن او در صومعه دارای اهمیت زیادی است. این مسئله ای است که از مدتها پیش مد نظر او بوده اما من فکر می کنم که بدین ترتیب نقش او هم در آینده، نقش کمرنگ تر و ساده تری خواهد بود. و این مهم است چون شرایط به گونه ای نیست که در یک زمان، دو پاپ مختلف داشته باشیم که یکی روی دیگری نفوذ داشته باشد.”

به هر روی با توجه به این نکته که حتی یک کشیش بازنشسته تا آخر عمر از چشم کلیسا، کشیش باقی می ماند، هر چند دیگر قدرت اجرایی نداشته باشد، باید دید قدرت و اعتبار معنوی ای که بندیکت شانزدهم در طول حدود هشت سال خدمت در مقام پاپ برای خود بوجود آورده است، با ورود پاپ جدید به صحنه قدرت، از سوی کاتولیک های جهان چگونه در نظر گرفته خواهد شد.