خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

واتیکان در مقابل ابهام

نظرها
واتیکان در مقابل ابهام
اندازه متن Aa Aa

استعفای نابهنگام پاپ بندیکت شانزدهم مانند صاعقه ای بر واتیکان فرود آمد
و مرکز کاتولیک های جهان را با مسائل تازه ای روبرو کرد. کلیسای کاتولیک اکنون باید موارد پیش بینی نشده ای ازجمله حد و حدود وظایف و حقوق یک رهبر بازنشسته را روشن کند.

گزارشگر یورونیوز از واتیکان می گوید: “بیانیه رسمی واتیکان همه چیز را توضیح داده است. پدر روحانی فدریکو لومباردی روز سه شنبه با این کلمات ولی با کمی احتیاط خبرنگاران را مورد خطاب قرار داد. هنوز سؤال های چندی بدون جواب مانده است.”

فدریکو لومباردی نقش بندیکت شانزدهم را در انتخاب رهبر جدید واتیکان چنین توضیح می دهد: “بندیکت شانزدهم قطعاً درمورد روند انتخاب چیزی نخواهد گفت. او بازنشسته می شود و در این کار دخالتی ندارد. به این ترتیب می توانید کاملاً مطمئن باشید که کاردینال ها در تصمیم گیری مستقلند.”

با وجود اطمینان بخشی کاردینال لومباردی، فضای واتیکان تا روشن شدن این سؤال، ناآرام است: چه کسی رهبری کلیسای کاتولیک را به عهده می گیرد؟