خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رسوایی کشف گوشت اسب در غذاهای آماده

نظرها
رسوایی کشف گوشت اسب در غذاهای آماده
اندازه متن Aa Aa

رسوایی کشف گوشت اسب در غذاهای آماده سوپرمارکت های اروپا انگشت اتهام را نه تنها بسوی تولید کنندگان و فروشندگان مواد غذایی نشانه رفته، بلکه این سئوال را هم مطرح کرده که مقامات و ادارات ناظر بر کیفیت مواد غذایی و بازرسهای آنها وظیفه خود را بدرستی انجام نداده اند.

در این میان، این مصرف کننده است که آخرالامر قربانی اینگونه اقدامات غیرقانونی میشود.

یک خریدار در یکی از فروشگاههای بروکسل می گوید:” نمی دانیم چه می خوریم…با مصرف کننده بازی می کنند… هر چیزی را بدون آنکه بدانیم بهمان می دهند.. .”

تجارت مواد غذایی، تجارتی بسیار پر رونق است که به تولیدکنندگان عمده آن وزن اقتصادی و در نتیجه قدرت بسیاری می دهد.

به گفته یک مصرف کننده دیگر:” باید از تولیدکنندگان عمده غذا مواخذه کرد، ولی سیاستمداران بهرحال اهمیت نمی دهند.”

نهادهای نظارت بر کیفیت غذا هم علت اهمال در فقدان بازرسی بر تولید را بحران مالی اروپا عنوان می کنند.

یک از مقامات سازمان حمایت از مصرف کننده می گوید:” ما در بحران مالی هستیم و باید در هزینه بازرسی مواد غذایی صرفه جویی کنیم. این، اما، اشتباه و ناشی از عدم دور اندیشی است زیرا اگر صنایع تولید غذا بخاطر سود بیشتر، رسوایی براه بیندازند و اعتماد مصرف کننده را از دست بدهند، هزینه آن بمراتب بیشتر است.”