خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتراض پدر فرانسوی بالای جرثقیل

نظرها
اعتراض پدر فرانسوی بالای جرثقیل
اندازه متن Aa Aa

یک پدر فرانسوی که دو سال است از ملاقات پسرش محروم بوده، در اعتراض به عدم صدور مجوز دادگاه برای دیدن فرزندش از روز جمعه تا دوشنبه را بالای جرثقیلی در شهر نانت سپری کرد. وی پبام اعتراض خود را برروی دیواره جرثقیل نوشت: «نجات دادن کودکان از عدالت».

فرزند این فرد نزد همسر مطلقه اش زندگی می کند.

با ورود وزیر دادگستری فرانسه به ماجرا، این پدر ناراضی از جرثقیل پایین آمد.