خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تلاش برای همبستگی بیشتر با آسیب دیدگان فجایع طبیعی

نظرها
تلاش برای همبستگی بیشتر با آسیب دیدگان فجایع طبیعی
اندازه متن Aa Aa

کمیته بین المللی صلیب سرخ و کمیسیون اروپا روز دوشنبه کارزاری به نام “فاجعه خاموش” را در پارلمان اروپا آغاز کردند تا توجه بیشتری را به فاجعه آسیب های توفان سندی در منطقه کارائیب جلب کنند.

آن ها می گویند این فاجعه به اندازه کافی در رسانه ها بازتاب نیافته و تحت تاثیر رویدادهای بزرگتر مانند ابعاد همین توفان در آمریکا قرار گرفته است.

کریستالینا گئورگیوا، کمیسر اروپا در زمینه کمک های بشردوستانه به یورونیوز گفت:

“صحبت کردن در مورد این فاجعه خاموش از این نظر اهمیت دارد که در جریان این توفان مردم بیشتری از مناطق مختلف آسیب دیده اند. برای همبستگی و انجام کاری برای آن ها باید صدای کسانی که اکنون در این فاجعه هستند را شنید.”

فیلم های مستند کریس کومینز گزارشگر یورونیوز در مورد وضعیت هائیتی پس از زلزله و نیز وضعیت دشوار ساکنان بومی استرالیا پس از توفان، که مورد حمایت صلیب سرخ قرار گرفته در این کارزار ارائه شده است.

تحقیقات صلیب سرخ نشان می دهد که نود و یک درصد فجایعی از این دست مورد توجه کافی و جلب کمک های لازم برای بهبود شرایط جوامع محلی قرار نمی گیرند.