خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تظاهرات در بلژیک علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی

Access to the comments نظرها
تظاهرات در بلژیک علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی
اندازه متن Aa Aa

ده ها هزار نفر در خیابانهای بروکسل علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی و شرایط دشوار زندگی راهپیمایی کردند. این افراد که سیاستهای اتحادیه اروپا را مقصر می دانند، در برابر ساختمان این اتحادیه تجمع کردند.

این راهپیمایی را تشکلهای عمده کارگری بلژیک سازماندهی کرده بودند.

راهپیمایان در شعارهای خود از قوانین تامین اجتماعی حمایت کردند و خواهان افزایش دستمزدها متناسب با تورم شدند.

یکی از تظاهرکنندگان می گوید: «ما با این اقدام به دولت می گوییم که دیگر بس است!»

تظاهرکننده دیگری می گوید: «مردمی که به اینجا آمده اند خواهان شغلی مناسب و بادرآمد خوب هستند. همه کارمندان و کارگران می گویند: تبعیض ممنوع.»

به گفته یکی از اعضای اتحادیه کارگری سوسیالیستها، چهل هزار نفر در این تظاهرات شرکت کرده بودند.

دولت بلژیک در حال حاضر مشغول گفتگو با اتحادیه های کارگری است تا درباره قراردادهای کاری بین کارفرمایان و کارمندان به توافق برسد.

همزمان با بروکسل در شهرهای دیگر بلژیک مثل لی یژ تظاهرات مشابهی برگزار شد.