خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کلیسای آلمان قرص ضدبارداری را برای قربانیان تجاوز جنسی مجاز دانست

نظرها
کلیسای آلمان قرص ضدبارداری را برای قربانیان تجاوز جنسی مجاز دانست
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

در آلمان، کلیسای کاتولیک استفاده از قرص های ضدبارداری موسوم به “صبح روز بعد” توسط قربانیان تجاوز جنسی را مجاز دانست. بدین ترتیب و از دید کلیسا با قرص های “صبح روز بعد” نیازی به سقط جنین که این کلیسا مخالف آن است نخواهد بود.