خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رئیس جمهوری آلمان: اروپا نباید از آلمان بترسد

نظرها
رئیس جمهوری آلمان: اروپا نباید از آلمان بترسد
اندازه متن Aa Aa

رئیس جمهوری آلمان تاکید کرد که هیچ دلیلی برای وحشت کشورهای اروپایی از آلمان وجود ندارد.

یواخیم گاوک در این سخنرانی که محور آن ترسیم آینده قاره اروپا از دید آلمان بود گفت نقش برجسته آلمان در این قاره، آلمانی اروپایی تر را شکل خواهد داد و نه این که اروپا باید مجبور شود خود را به خواست این کشور تغییر دهد.

آقای گاوک گفت: «من به همه مردم کشورهای همسایه اطمینان می دهم که هیچ فردی در حلقه سیاستمداران آلمان نیست که اعتقاد داشته باشد باید به دنبال تحمیل نظرات آلمان باشد.»

در کشور فدرال آلمان رئیس جمهوری نقشی تشریقاتی و نمادین دارد که دارای قدرت سیاسی نیست.

رئیس جمهوری آلمان به طور مشخص از بریتانیا خواست که بیشتر خود را با اروپای واحد هماهنگ کند و گفت: «عزیزان انگلیسی، اسکاتلندی، ولزی و اهل ایرلند شمالی. عزیزانی که به تازگی بریتانیایی شده اید. ما می خواهیم شما را حفظ کنیم. ما به تجربه شما به عنوان دارنده قدیمی ترین دموکراسی پارلمانی جهان نیاز داریم. ما به سنتها و جسارت شما نیاز داریم.»

بسیاری از مردم کشورهای حوزه یورو که به دلیل قرضهایشان به اتحادیه اروپا مجبور به تحمل سیاستهای ریاضتی شده اند، آلمان را به عنوان ثروتمندترین کشور این حوزه در تحمیل این شرایط مقصر می دانند.