خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آینده واتیکان چه خواهد شد

نظرها
آینده واتیکان چه خواهد شد
اندازه متن Aa Aa

تا چند روز دیگر رهبر کاتولیک های جهان واتیکان را ترک خواهد کرد. سالهای بسیاری پاپهای اروپا به قصر سنت آنجلو پناه می آورده اند. بندیکت شانزدهم هم با استعفایش شاید قصد دارد به اینجا پناه بیاورد. یورونیوز به واتیکان رفت تا از آینده واتیکان بیشتر بداند .

استعفای پاپ، واتیکان را در برابر یکی از بی سابقه ترین چالشهای تاریخش قرار می دهد. از لحاظ تاریخی واتیکان تنها در صورت مرگ پاپ مجبور به تعیین جانشین برایش می شد. در اینباره با سردبیر روزنامه واتیکان گفتگو می کنیم.