خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ژرار دپاردیو، شهروند سارانسک روسیه

نظرها
ژرار دپاردیو، شهروند سارانسک روسیه
اندازه متن Aa Aa

ژرار دپاردیو، هنر پیشه جنجالی فرانسوی پس از انصراف از تابعیت فرانسوی خود و دریافت پاسپورت روسی، به عنوان شهروند شهر سارانسک روسیه شناخته شد و محل اقامت خود را در این شهر، در مرکز روسیه ثبت کرده است.

نشانی جدید دپاردیو خیابان دموکراتیچنایا است و خود او در مصاحبه با تلویزیون روسیه گفته است که این اسم از دیدگاه او نمادین است.

ژرار دپاردیو روز شنبه به مسکو وارد شد و از تئاتر مشهور بولشوی دیدار کرد.

دولت فرانسه از تصمیم دپاردیو که برای فرار از پرداخت مالیاتهای سنگین نمی خواهد شهروند فرانسوی باشد، انتقاد کرده بود.