خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نرم افزاری برای پیش بینی مکانهای جرم خیز

نظرها
نرم افزاری برای پیش بینی مکانهای جرم خیز
اندازه متن Aa Aa

آیا می توان مکان یا مکان های جرم خیز را پیش بینی کرد و قبل از وقوع جرم، با اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه مانع از وقوع جرم یا حداقل کاهش آن شد؟ نرم افزاری در این راستا طراحی و برای اولین بار توسط پلیس کنت، در جنوب شرقی بریتانیا به طور آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته است.

اما این نرم افزار موسوم به “پرد پُل” چه خصوصیاتی دارد. مارتین اسمیت کاراگاه پلیس می گوید: “هر منطقه شامل یک محدوده صدوپنجاه متر مربعی است . نمودار محاسبات عددی به ما نشان می دهند که کدام منطقه برای پلیس اهمیت دارد. در طی ۱۸۰ روز گذشته در آن سرقت صورت گرفته ، سه مورد ماشین دزدی، چهار مورد نزاع و چهار مورد جنایت در آن رخ داده است. مناطق بر اساس حروف الفبا ترتیب بندی می شوند.”

پیش بینی جرایم، تابع همانگونه محاسبات ریاضی است که برای پیش بینی زمین لرزه و پس لرزه به کار می روند. این سیستم با ارزیابی اطلاعات مفید پنج سال اخیر مربوط به جرایم و رفتارهای انسانی، مناطقی که احتمال وقوع جرم در آنها وجود دارد را پیش بینی می کند. روزی دوبار این اطلاعات به روز می شوند و پلیس با توجه به آنها تصمیم می گیرد در مکانی خاص مامور مستقر کند.

“ پرد پُل” در واقع تلفیقی از تکنیک های پلیسی و فن آوریهای مرسوم در قرن بیست و یکم است. وقتی پیش بینی ها در مقطعی خاص می گویند در منطقه ای که عموما میزان ارتکاب جرم در آن پایین است احتمال جرم بالا رفته، این موجب تشویق پرسنل در اجرای عملیات در این مناطق می شود و میزان جرم را پایین می آورد و به افزایش حوزه دید پلیس هم کمک می شود.

جاناتان ساتون بازرس پلیس می گوید: “با این شیوه می شود محلی را شناسایی و از وقوع جرم در آن پیشگیری کرد. با جلوگیری از وقوع جرم، طبیعتا تقاضا و نیاز به مداخله ما هم کاهش می یابند و ما می توانیم کنترل بیشتری بر اوضاع داشته باشیم و در وظایف پلیسی خود کارایی بیشتری داشته باشیم.”

استفاده از این شیوه، تجربه ای است نوپا و هنوز نمی توان در مورد کارایی صدردرصد آن نظر داد ولی آمار و ارقام نشان می دهد به عنوان نمونه در کالیفرنیا هم که این شیوه را آزمایش کرده میزان جرم در محله هایی خاص از 27 درصد تا دوازده درصد پایین آمده است.