خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

طرفدار سرسخت کاهش ارزش ین در راس بانک مرکزی ژاپن

نظرها
طرفدار سرسخت کاهش ارزش ین در راس بانک مرکزی ژاپن
اندازه متن Aa Aa

شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن رییس بانک آسیایی توسعه، هاروهیکو کورودا را به سمت رییس بانک مرکزی ژاپن معرفی خواهد کرد.

آقای کورودا که ۶۸ سال دارد، از طرفداران سرسخت اعمال سیاست پولی انطباقی و کاهش مصنوعی ارزش ین به حساب می آید.

وی در نظر دارد با اعمال برنامه های رادیکال پولی، نرخ تورم ژاپن را تا حد دو درصد برساند.

دولت ژاپن طی هفته جاری آقای کورودا را به عنوان نامزد احراز پست ریاست بانک مرکزی ژاپن به پارلمان این کشور معرفی خواهد کرد.