خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کنترل مناطق شمالی ایتالیا، پیروزی درخشان حزب لیگ شمال

Access to the comments نظرها
کنترل مناطق شمالی ایتالیا، پیروزی درخشان حزب لیگ شمال
اندازه متن Aa Aa

در انتخابات اخیر پارلمانی ایتالیا، حزب لیگ شمال اقبال چندانی نداشت. با وجود این این حزب توانست کنترل سه منطقه شمالی این کشور را در دست گیرد.

این یعنی یک پیروزی درخشان برای حزب لیگ شمال، چرا که کنترل شمال ایتالیا به گفته روبرتو مارونی رهبر حزب و استاندار لومباردو، حزب لیگ شمال را در مراوده با نه تنها رم بلکه اتحادیه اروپا در موقعیت بسیار ممتازی قرار می دهد.

سه منطقه پیه مونته، لومباردی و ونتو در شمال ایتالیا تقریبا 60 درصد تولید ناخالص داخلی ایتالیا را به خود اختصاص می دهد. علاوه بر این اتحادیه اروپا طرحهای مختلفی از جمله اقتصادی را برای این مناطق در نظر گرفته است.

آقای مارونی این خصوص این طرحها می گوید:“طرح اتحادیه اروپا شامل ایجاد منطقه ای در آلپ و پادانا است که چهار منطقه ایتالیا، و نیز مناطقی در اسلوونی، کارینتیای اتریش، سوئیس و فرانسه را در بر می گیرد.”

حزب لیگ شمال آقای مارونی می گوید هر کدام از مناطق شمالی ایتالیا بایستی 75 درصد مالیاتهای پرداخته شده را در مناطق یاد شده نگه دارد.

بدین ترتیب با کنترل مناطق شمالی ایتالیا حزب لیگ شمال درصدد است نه تنها از رم بلکه از اتحادیه اروپا نیز امتیاز بگیرد.