خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

واکنش های مختلف به کاهش پاداش بانکداران اروپا

نظرها
واکنش های مختلف به کاهش پاداش بانکداران اروپا
اندازه متن Aa Aa

اتحادیه اروپا پاداش و مزایای روسای بانکهای اروپایی را از سال آینده محدود می کند و از این پس پاداش بانکداران از یک سال حقوق پایه آنها نباید فراتر رود. این تصمیم با واکنش ها مختلفی روبرو شد.

اوتمار کاراس، نماینده اتریشی پارلمان اروپا می گوید: برای مردم مشکل است این را درک کنند که از یک طرف به کارکنان بانک ها پرداخت های اضافه بر حقوق می شود و از طرف دیگر وقتی بانک ها در مشکل هستند مالیات دهندگان باید پرداخت کنند.”

بانک ها معتقدند قطع این پرداخت های اضافه برحقوق باعث فرار مغزها با نقاطی مانند سنگاپور یا هنک کنگ می شود.

گیدو راووت، مدیرعامل فدراسیون بانکی اروپا با طرح جدید کاملا موافق نیست و می گوید: “به نظر من نمی توانیم همه چیز را یکجا داشته باشیم. اگر در زمینه پایداری مالی زیاده روی کنیم، اقتصاد به خطر می افتد. چون قدرت وام دهی بانک ها کاهش پیدا می کند.”