خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فوکوشیما، دو سال بعد از فاجعه

فوکوشیما، دو سال بعد از فاجعه
اندازه متن Aa Aa

دو سال از فاجعه انفجار نیروگاه فوکوشیمای ژاپن می گذرد اما آثار زیانبار آن همچنان ادامه دارد.

سازمان بهداشت جهانی در آخرین گزارش خود از احتمال افزایش سرطان در میان ساکنان ابراز نگرانی کرده است. سازمان صلح سبز اما از این گزارش انتقاد کرده و آنرا بطور «نفرت انگیزی» غیر واقع بینانه خوانده است. از دید صلح سبز ابعاد فاجعه بسیار وسیع تر از آن است که سازمان بهداشت جهانی عنوان می کند.

تشعشع رادیو اکتیو تمام محیط زیست منطقه را آلوده کرده. عملیات پاکسازی همچنان ادامه دارد ولی آثار زیانبار رادیو اکتیو تا سالها باقی می ماند.

معاون وزیر محیط زیست ژاپن با تاکید بر اینکه باید از تمام امکانات برای کاهش سطح رادیو اکتیو منطقه استفاده کرد، گفت: «این کار از نظر فنی دشوار است. باید بررسی شود که چطور به سرعت و البته بطور موثر سطح آلودگی را کاهش داد.»

تشعشع رادیو اکتیو محیط زیست منطقه را آلوده کرده است. میزان آلودگی در آبزیان اطراف محل حادثه مانند ماهی ها، که قوت غالب اهالی به شمار می رود، بالاست و این حتی اقتصاد خانواده های وابسته به ماهیگیری را در خطر قرار داده است.