خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

زمین مردی را با تختخوابش بلعید

نظرها
زمین مردی را با تختخوابش بلعید
اندازه متن Aa Aa

تصور کنید در شبی آرام کف اطاق خوابتان به ناگهان دهان باز کند و با تختخوابتان در گودالی بزرگ بلعیده و ناپدید شوید؛ حادثه ای که تنها در فیلمهای ترسناک می تواند دید!

این حادثه ای واقعی بود که نیمه شب پنجشنبه در «تامپا» ایالت فلوریدای آمریکا برای مردی ۳۸ ساله روی داد.

جرمی بوش، برادر مرد ناپدید شده می گوید:«با شنیدن فریاد برادرم به آنجا دویدم، تمام آن چیزی که دیدم گودالی بزرگ بود و قسمت فوقانی تختخواب. به گودال پریدم تا او را بیرون بکشم اما نتوانستم. به نظرم می آید مرا فریاد می زد و کمک می خواست اما کاری از دست من ساخته نبود.»

بیل براکن، رئیس موسسه ای فنی، عرض گودال درون خانه را حدود ۹ متر و عمق آن را شش متر ذکر و اضافه می کند که محدوده ۳۰ متری خانه خطرناک اعلام شده است چرا که دستگاه ها خاک حاشیه گودال را طبیعی تشخیص نداده اند.

دستگاههای زنده یاب امکان وجود موجود زنده ای را در درون گودال تایید نکرده است و هنوز کسی نمی داند چرا زمین در نیمه شبی آرام مردی آمریکایی را در اطاق خوابش بلعید.