خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

یکشنبه غمگین در واتیکان بدون پاپ

نظرها
یکشنبه غمگین در واتیکان بدون پاپ
اندازه متن Aa Aa

سال ها بود که روزهای یکشنبه پاپ مراسم مذهبی کاتولیک ها را در واتیکان برگزار می کرد، اما حال و هوای این یکشنبه واتیکان متفاوت بود.

پس از سال ها مراسم مذهبی این روز توسط پاپ برگزار نشد، چرا که بندیکت شانزدهم چند روز پیش واتیکان را ترک کرد. حال کاتولیک ها تا برگزیده شدن رهبر جدیدشان باید به همین منوال مراسم را بدون پاپ برگزار کنند.

یکی از شرکت کننده ها می گوید: «خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. با بچه ام آمدم تا او شاهد مراسم بدون باشد.»

یک گردشگر که به واتیکان آمده معتقد است: «پاپ چیزی بیش از یک رهبر مذهبی است، اما در زمانه ای که زندگی می کنیم هر کسی می تواند خودش عبادت کند. خدا صدای شما را می شنود.»

و دیگری می افزاید «از رفتن پاپ متاسفم. امیدوار پاپ بعدی که می آید، پاپ خوبی باشد.»

از ۲۰۹ کاردینال در سراسر جهان، ۲۰۷ نفر در جلسه انتخاب پاپ شرکت می کنند.

از این میان یکی به علت بیماری و دیگری به علت اتهام آزار جنسی کودکان در جلسه حاضر نمی شود.

تا کنون بیش از دو سوم کاردینال ها به واتیکان رسیده اند و قرار است روز دوشنبه نخستین نشست مقدماتی، برای تعیین تاریخ جلسه اصلی برگزار شود.