خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

همه پرسی در سویس برای محدودیت پاداش مدیران شرکت ها

نظرها
همه پرسی در سویس برای محدودیت پاداش مدیران شرکت ها
اندازه متن Aa Aa

شهروندان سویس روز یکشنبه در یک رفراندم شرکت کردند تا بر اساس آن بتوانند به سهام داران شرکت ها، حق کنترل پرداخت دستمزدها و پاداش های بالا به مدیران این شرکت ها داده شود.

برخی نتایج اولیه این رفراندم نشان می دهد که شصت و هشت درصد رای دهندگان از حق سهام داران در کنترل پرداخت پاداش ها و به ویژه ممنوع کردن پرداخت پاداش های بزرگ به مدیران جدید و یا مدیرانی که پست خود را ترک می کنند، حمایت کرده اند.

یک رای دهنده می گوید:
“برای من پیشنهاد سوسیالیست ها مطلوب است که انتخاب های متفاوتی در مورد پایین ترین و بالاترین میزان حقوق و پاداش را مطرح کرده و ما می توانیم کمترین آن را انتخاب کنیم.”

و یک شهروند دیگر:
“فکر می کنم این یک تهدید است اگر بگوییم مدیران سطح بالا به جایی میروند که بیشتر به آن ها می پردازند. ما به توافق های بین المللی برای توقف این مسئله نیاز داریم.”

برخی لابی گران شرکت های بزرگ اقتصادی از پیشنهاداتی که ممکن است به استعدادها و رقابت ها درسطح جهان آسیب بزند، اظهار نگرانی کرده اند.