خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ضرر و زیان رکورد بانک ایرلند

نظرها
ضرر و زیان رکورد بانک ایرلند
اندازه متن Aa Aa

بانک ایرلند از ضرر و زیانی بی سابقه در سال ۲۰۱۲ خبر می دهد.

این بانک متحمل ضرر ۱.۸ میلیارد یورویی در سال گذشته شده است.

هزینه های مربوط به کاهش ارزش سهام اموال غیر منقول این بانک در بازار بورس یکی از عوامل ضرر و زیان این بانک است.

سال گذشته نیز به دلایل مشابهی بانک ایرلند متحمل ضرر وزیانهای سنگینی شده بود.

دولت ایرلند ۱۵ درصد از سرمایه این بانک را در اختیار خود دارد.