خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آیا مشتری ها می توانند گوشتهای غیرقانونی را ردیابی کنند؟

نظرها
آیا مشتری ها می توانند گوشتهای غیرقانونی را ردیابی کنند؟
اندازه متن Aa Aa

در ارتباط با بهداشت مواد غذایی در اروپا که در هفته های اخیر با ترکیب غیرقانونی گوشت آلوده اسب به غذاهای آماده و گوشت خام در فروشگاهها، رسوایی آفرین بوده است، وسیله جدیدی در اختیار مصرف کننده قرار گرفته که با خواندن بارکد، مرجع صادرات گوشت، نحوه آماده سازی و انبار و ژنهای موجود در گوشت عرضه شده را تعیین می کند.

مدیر سازمانی که این وسیله را تولید کرده می گوید: “این وسیله احتمالا قدری پیچیده است اما دو بخش ساده دارد که بوسیله آن معلوم می شود که آیا مقررات مربوط به واردات گوشت میان اتحادیه اروپا و طرفین معامله اش رعایت شده یا نه. همه چیز در جای خودش قرار دارد، اما اگر در این میان کسی تقلب کند، تنها کسی که می تواند آنرا ردیابی کند، فروشندگان مواد غذایی و مقامات مسئول هستند.”

در این میان، اما، مدیر یک سازمان بهداشت مواد غذایی نسبت به این حرکت بدبین است: “اینکه ده هزار عنوان روی برچسب غذا بگذاریم یا نه، فرقی نمی کند.اگر قرار است در آن تقلب بشود، می شود.”

یافتن رد چرخه تولید و صادرات گوشت در سطح بین المللی بسیار دشوار است اما غیر ممکن نیست.

یکی از مقامات یک سازمان نظارت بر مواد غدایی می گوید: “کنترلهای لازم در مورد صادرات هوایی در فرودگاهها انجام می شود. این انتقال غذا از طریق زمین است که در آن امکان تقلب وجود دارد.”