خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

هنوز تاریخ جلسه انتخاب پاپ مشخص نیست

نظرها
هنوز تاریخ جلسه انتخاب پاپ مشخص نیست
اندازه متن Aa Aa

تاریخ رسمی جلسه محرمانه انتخاب جانشین پاپ بندیکت شانزدهم بعلت غیبت چند کاردینال در جلسه صبح سه شنبه تعیین نشده است. برنامه دومین روز گردهمایی کاردینال ها شامل جلسه رسمی و همچنین جلسه های غیر رسمی بین کاردینال ها براساس منطقه جغرافیایی است.

طبق گفته مارک اولت، کاردینال کانادایی، احتمال اینکه پاپ آینده غیر اروپایی باشد بسیار زیاد است. او می گوید: «بدیهی است که به مدت چندین قرن توجه ها همواره بر اروپا متمرکز بوده است. به نظر من یک روز باید پاپ از آسیا، آفریقا یا آمریکا انتخاب شود و این باعث شگفتی نخواهد شد.»

بنا به گفته رسانه های ایتالیا، در جلسه روز دوشنبه تلاش هایی برای منزوی کردن کاردینال های ایتالیایی صورت گرفته است که طی سال های اخیر قدرت و نفوذشان در کلیسا افزایش چشمگیری داشته است.

کاردینال ها همچنین خواستار دسترسی به جزییات تحقیقی شدند که طبق خواسته پاپ بندیکت شانزدهم در مورد وضعیت کلیسا آماده شده است.