خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نبرد برای تصرف فرودگاه حلب، استالینگراد سوریه

Access to the comments نظرها
نبرد برای تصرف فرودگاه حلب، استالینگراد سوریه
اندازه متن Aa Aa

شاید در هیچ جای دیگر سوریه، آثار جنگ داخلی آنگونه که بر در و دیوار شهر حلب نقش بسته، هویدا نباشد.

سرنوشت نبرد حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، شاید سرنوشت جنگ بین مخالفان مسلح و نیروهای وفادار به بشار اسد، رئیس جمهوری، را رقم زند.

اکنون نبرد در پیرامون فرودگاه حلب ادامه دارد، جایی که مخالفان مسلح سعی در تصرف و نیروهای دولتی سعی در حفظ آن دارند.

قطیبه یکی از فرمانده هان مخالفان مسلح می گوید:“به یاری خدا پیروزی در چند روز آینده از آن ماست. به شرایط موجود خاتمه خواهیم داد و بر سگ های اسد فائق خواهیم آمد.”

نبرد در منطقه “کرم الجزماتی” در پیرامون فرودگاه حلب اگرچه نبردی سرنوشت ساز خوانده می شود اما شاید همانند درگیریهای دیگر در این شهر تاریخی نتواند با قطعیت پیروز جنگ داخلی را تعیین کند، جنگی که با گذشت دو سال سوریه را دو پاره کرده است.

حلب، به تلی از آوار بدل شده اما با این وصف زندگی هنوز در پیچ و خم کوچه پس کوچه های ترکش خورده و گلوله باران شده آن جریان دارد و عطش پیروزی در جنگ برای هیچ یک از طرفین درگیر فرو ننشسته است.

یکی از مخالفان مسلح با حرارت تمام می گوید:“تنها در 20 متری فرودگاه بین المللی حلب هستیم و به یاری خدا در چند روز آتی، فقط در چند روز، آن را تصرف خواهیم کرد.”

حضور در حلب، حضور در برابر مرگ است، مرگی که ممکن است هر آن با شلیک گلوله تک تیراندازی یا فرو افتادن گلوله توپ یا بمبی فرا رسد.

کشمکش قدرتهای منطقه ای و خارجی نیز بر طولانی تر شدن جنگ سوریه دامن زده است و تلاشهای سازمانهای بین المللی را در یافتن راه حلی برای بحران با بن بست روبرو ساخته است.

جنگ داخلی سوریه تاکنون بیش از 70 هزار قربانی گرفته و میلیونها سوری را در داخل و خارج این کشور بیخانمان و آواره کرده است.

حلب، استالینگراد سوریه، یکی از شهرهایی است که بیش ترین خسارت و تلفات را متحمل شده و نبرد برای فرودگاه آن بی شک قربانیان بیش تری نیز خواهد گرفت.

پابلو هرِرا با ارسال این گزارش از حلب برای یورونیوز می گوید:“در خط مقدم، نبرد برای تصرف فرودگاه برای کنترل نهایی حلب حیاتی است. هر طرفی که پیروز نبرد فرودگاه شود در نبرد نهایی برای کنترل شهر نیز حرف آخر را خواهد زد.”