خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نشست مقدماتی کاردینال ها برای انتخاب پاپ

نظرها
نشست مقدماتی کاردینال ها برای انتخاب پاپ
اندازه متن Aa Aa

اجتماع کاردینال ها در واتیکان روز پنجشنبه و در آستانه انتخاب پاپ، ابتدا گزارشی از وضع مالی کلیسای کاتولیک را مورد بررسی قرار داد. این در حالی است که پیرامون ذخایر مالی واتیکان، بدگانی ها و پرسش های بسیاری مطرح شده است.

اجتماع یکصد و پانزده کاردینال در واتیکان هنوز تاریخ دقیقی در مورد انتخاب پاپ جدید تعیین نکرده اند و سخنگوی واتیکان گفت انتظار نمی رود تا عصر پنجشنبه تصمیمی در این زمینه گرفته شود.

گزارشگر یورونیوز در واتیکان:
“کاردینال ها ترجیح می دهند در درجه اول اولویت هایی را که در آینده کلیسا با آن روبرو خواهد بود، تعیین کنند و سپس به خصایص پاپ در ارتباط با این اولویت ها بپردازند. پس از روشن شدن و توافق بر سر این دومسئله، اجتماع کاردینال ها تاریخ برگزاری کنفرانس برای انتخاب پاپ را تعیین خواهند کرد.”

پس از آغاز رسمی نشست کاردینال ها، فرصت کمی برای بحث خواهد بود. سخنگوی واتیکان گفته است، با پایان بررسی ها کنفرانس انتخاب آغاز خواهد شد.

اجتماع کاردینال ها در واتیکان روز پنجشنبه و در آستانه انتخاب پاپ، گزارشی از وضع مالی وانیکان را مورد بررسی قرار داد. این در حالی است که پیرامون کاغذ بازی واتیکان و بدگمانی نسبت به ذخایر آن پرسش های بسیاری مطرح شده است.

اجتماع یکصد و پانزده کاردینال در واتیکان هنوز تاریخ دقیقی در مورد انتخاب پاپ جدید تعیین نکرده اند و سخنگوی واتیکان گفت انتظار نمی رود تا عصر پنجشنبه تصمیمی در این زمینه گرفته شود.