خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تدابیر جدید اتحادیه اروپا برای بازیافت بهینه پلاستیک

نظرها
تدابیر جدید اتحادیه اروپا برای بازیافت بهینه پلاستیک
اندازه متن Aa Aa

کتاب سبز، جدیدترین کتابی است که به همت کمیسیون اروپایی برای ترمیم سیستم بازیافت پلاستیکی منتشر شده است.

یانز پوتوچوکنیک، عضو کمیسسون محیط زیست سازمان اتحادیه اروپا، گفته است: “ مدیریت ذباله های پلاستیکی باز یافتی چالشی بزرگ در حفظ سالم طبیعت در این قاره است. خصوصا که بازیافت پلاستیک از لحاظ اقتصادی نیز تماما یه صرفه است. امیدوارم که تمام گروههای و احزاب قدرتمند در اتحادیه نگاهی دوباره به فرآیند بازیافت پلاستیک بیاندازیم. باید از این پس بدون اینکه فکر کنیم پلاستیک ها مشکل و معضل هستند بتوانیم با این مشکل زیست محیطی کنار بیاییم.”

ذباله های پلاستیکی قرنها طول می کشد تا بصورت طبیعی بازیافت شوند و نزدیک به ده میلیون تن ذباله پلاستیکی سالانه وارد اقیانوس ها می شوند. ابهای آزاد بزرگترین زباله دان انسان امروز است. با این حال بشر هم چنان در بازیافت پلاستیک کاهلی می کند و میزان بسیار پایینی از ذباله های پلاستیکی سالانه مورد بازیافت بشر قرار می گیرد.