خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نخست وزیر سابق ایتالیا به یک سال زندان محکوم شد

نظرها
نخست وزیر سابق ایتالیا به یک سال زندان محکوم شد
اندازه متن Aa Aa

دادگاهی در میلان، روز پنجشنبه، سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق ایتالیا را به یک سال زندان محکوم کرد.

اتهام وی استراق سمع از یکی از رقبای سیاسی و چاپ مکالمات وی در روزنامه ای است که توسط برادرش اداره می شود.

برغم حکم صادره و محکومیت یکساله، آقای برلوسکونی از حق استیناف برخوردار است.

نخست وزیر سابق ایتالیا، اواخر ماه جاری میلادی به اتهام فرار مالیاتی و در پرونده دیگری به اتهام برقراری رابطه جنسی با فاحشه ای زیر سن قانونی نیز محاکمه خواهد شد.