خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پاپ چگونه انتخاب می شود؟

نظرها
پاپ چگونه انتخاب می شود؟
اندازه متن Aa Aa

انتخاب پاپ، شاید تنها انتخاباتی باشد که کاندیداهای آن از پیش تعیین نمی شوند و هیچ تبلیغاتی هم توسط کاندیداها صورت نمی گیرد. کاردنیال های سراسر دنیا تنها بین پانزده تا بیست روز پس از مرگ پاپ فرصت دارند بعد از نشست های مقدماتی متعدد، در روزی معین، مجمع خود را تشکیل دهند و پاپ را انتخاب کنند. جلسات سری انتخاب پاپ ممکن است چند روز طول بکشد.

بر اساس دستور پاپ پل ششم، انتخاب پاپ به شکل امروزی و مکتوب درآمد. پیش از آن، انتخاب پاپ به صورت شفاهی انجام می گرفت. ۱۱۵ کاردینال دارای حق رای که باید کمتر از ۸۰ سال داشته باشند، وظیفۀ انتخاب پاپ را به عهده دارند. دو تن از کاردینال های مجمع انتخاب پاپ، چند روز بعد از کناره گیری پاپ بندیکت شانزدهم از مرز ۸۰ سالگی گذشته اند اما باز هم در رای گیری شرکت خواهند کرد.

جلسات انتخابات در کلسیای کوچک “سیستین” برگزار می شود و ممکن است چند روز طول بکشد. طولانی ترین مجمع کاردینال ها موسوم به “کونکلاو” در زمان انتخاب پاپ پیوس یازدهم بود که ۵ روز طول کشید. انتخاب پاپ بندیکت شانزدهم کوتاهترین انتخاب پاپ بود که تنها دور روز وقت برد.

کاردینال ها در زمان انتخاب پاپ، حق استفاده از هیچ گونه وسایل ارتباطی از جمله تلفن و تلویزیون ندارند و در قرنطینۀ کامل بسر می برند. هر کاردینال، نام کاندیدای مورد نظر خود را به روی یک تکه کاغذ می نویسد و رای گیری تا زمانی ادامه می یابد که یک کاردینال، دو سوم آرا را به خود اختصاص دهد. در صورت انتخاب پاپ، برگه های رای گیری در اجاقی با چوب سوزانده می شود که در نتیجۀ آن، دود خارج شده از دودکش سفید رنگ خواهد بود اما رای های ناموفق در پایان هر جلسۀ رای گیری در اجاقی با مواد شیمیایی سوزانده می شود که دود ناشی از آن سیاه رنگ است.

عدم اطاعت قوانین انتخاب پاپ به ویژه تلاش برای خارج کردن اطلاعات مجمع توسط کاردینال ها می تواند به تکفیر و خلع آنها منجر شود. به همین دلیل، کاردینال ها در مدت روزهای رای گیری در اقامتگاه “سانتا مارتا” در داخل واتیکان و تحت مراقبت به سر خواهند برد.

اولین کار پاپ منتخب، ملبس شدن به ردای از پیش آماده شده در سه اندازۀ متفاوت و حضور به روی بالکن برای پاسخگویی به احساسات مردم تجمع کرده در میدان سن پی یر خواهد بود. به این ترتیب، پاپ جدید به دنیای کاتولیک معرفی می شود.