خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بازگشت کاندینسکی پس از صد سال به بلژیک

Access to the comments نظرها
بازگشت کاندینسکی پس از صد سال به بلژیک
اندازه متن Aa Aa

موزه سلطنتی هنرهای ظریفه بلژیک نمایشگاهی از آثار هنری نقاش روس واسیلی کاندینسکی را افتتاح کرده است.

کاندینسکی از بنیانگذاران هنر آبستره است. بیش از 150 اثر از موزه های نامدار روسیه این بار در بلژیک در معرض دید عموم قرار گرفته اند و بازدیدکنندگان را به سال های پرتلاطم 1901 تا 1922 می برند؛ سال هایی که نقش تعیین کننده ای بر زندگی و هنر واسلی کاندینسکی گذاشت.

کاندینسکی هم روس است و هم اروپایی. او در روسیه متولد شد و کودکی اش را در شهر اودسای اوکراین گذراند. و سپس در روسیه، آلمان و فرانسه زندگی کرد. در آثارش، کاندینسکی، اسطوره و واقعیت و احساس و مشاهده را در هم می آمیزد. تابلو های وی به مدت صد سال چشم های بسیاری را به خود خیره کرده… راز موفقیت وی در چیست؟

اوینیا پترووا، از موزه دولتی روسیه معتقد است:«نقاشی ها هرجه باشند، احساس و عاطفه به همراه دارند و مشاهده کنندگان این امر را در می یابند. او احساسات بسیاری را به تابلوهایش منتقل کرده، شاید این رمز موفقیت وی باشد.

در سال های آغازین قرن بیستم، اروپا مفتون دو طرز تفکر غیرمادی شده بود. یکی فرهنگ شمنی، که کادینسکی به دلیل تبار مغولی پدرش بسیار با آن نزدیک بود و دیگری، الهیات که در مرکز بسیاری از باورهای سنتی روسیه جای داشت. هر دو امر باعث شد تا کاردینسکی علیه تفسیر غالب اروپای غربی از هنر آبستره، واکنش نشان دهد.

ایزابل وانهوناکر، از موزه سلطنتی بلزیک می گوید:«از آنجایی که کاندینسکی بسیار مسافرت می کرد و در بسیاری از کشورهای اروپایی سکونت گزیده بود، وضعیتی معلق داشت، درست مثل آنچه ما تعلیق میان فرهنگ سودمحور غربی و پیشروی و آوانگاردیسم فرهنگی روس می نامیم. او راهی را به سوی هنر آبستره گشود. او برای مردمان نسل خودش و همچنین برای آیندگان بسیار مهم بود.»

برای تجسم روابط نزدیک هنرمند روسی با مذهب و فرهنگ مردم محلی و همچنین با هنر آوانگارد، نمایشگاه بلژیک، اثاری از هنرمندان هم دوره وی مانند میخاییل لارینوو، ناتالیا گونچارووا و کازیمیر ملویچ را به نمایش گذاشته، نقاشی های این افراد تعلق خاطر کادینسکی به سنت را نشان می دهند.
اوینیا پترووا می گوید: «برای شناختن یک هنرمند، همیشه باید محیط شرایط زندگی و پیشرفت وی را بشناسیم. نامه ها و آگهی های نمایشگاههایش هنوز در دسترسند و شما می توانید رشد و شکوفایی وی را نه تنها به مدد نامه ها بلکه یا استفاده از نمایشکاه های آن زمان ببینید. با این ها می توان هنر اطرافیان کادینسکی را هم شناخت.»

این دومین نمایشگاه آثار کاندینسکی در بلژیک است. اولین مورد، صد سال پیش برگزار شده و به هیچ وجه هم موفقیت آمیز نبوده است. مردم، مناظر را همراه با وی دیدند، اما هنر انتزاعی به کار رفته در آثارش ا درک نکردند. کارشناسان می گویند این بار قضیه متفاوت است: مردم همه کارهای وی را دوست خواهند داشت، یا دستکم بیشتر کارهایش را خواهند پسندید.