خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انتخاب پاپ جدید در یکی از بحرانی ترین دوره های کلیسای کاتولیک

نظرها
انتخاب پاپ جدید در یکی از بحرانی ترین دوره های کلیسای کاتولیک
اندازه متن Aa Aa

کاردینال های انتخاب کننده پاپ که در واتیکان گردآمده اند، همچنان سرگرم بحث پیرامون وضعیت مالی کلیسا و برخی مسائل حساس دیگر، قبل از وارد شدن به مرحله انتخاب پاپ جدیدند.

با وجود تلاش برای رازداری کامل، برخی خبرها نشان می دهد که هنوز زمانی برای آغاز رای گیری تعیین نشده است.

فیلیپ باربارین، اسقف اعظم لیون فرانسه:
“نشست های مقدماتی یک هفته طول کشیده و تعداد زیادی صحبت کرده اند. تبادل نظرهای عمیقی صورت گرفته و پرسش ها و پیشنهادات بسیار متفاوتی مطرح شده، اما نمی تواند بیش از بیست روز طول بکشد.”

پس از پایان نشست مقدماتی و آغاز رای گیری، ارتباط یکصد و پانزده کاردینال حاضر در واتیکان با بیرون کاملا قطع خواهد شد.

گزارشگر یورونیوز در واتیکان:
“کاردینال ها ترجیح می دهند در درجه اول اولویت هایی را که در آینده کلیسا با آن روبرو خواهد بود، تعیین کنند و سپس به خصایص پاپ در ارتباط با این اولویت ها بپردازند. پس از روشن شدن و توافق بر سر این دومسئله، اجتماع کاردینال ها تاریخ برگزاری کنفرانس برای انتخاب پاپ را تعیین خواهند کرد.”

کاردینال های ارشد واتیکان، کلیسای کاتولیک رادر یکی از بحرانی ترین دوره های خود ارزیابی می کنند و نگران انتخاب کسی هستند که بتواند به عنوان جانشین بندیکت شانزدهم، یک میلیارد و دویست میلیون عضو کلیسا را رهبری کند.