خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

احتمال توافق بین کارکنان و مدیریت شرکت هواپیمایی «ایبریا»

نظرها
احتمال توافق بین کارکنان و مدیریت شرکت هواپیمایی «ایبریا»
اندازه متن Aa Aa

مدیران و اتحادیه های کارگری کارکنان شرکت هواپیمایی «ایبریا» یک گام به توافق نزدیکتر شدند. نشست روز دوشنبه در مورد تعدیل نیرو در این شرکت اسپانیایی به پذیرش اولیه نظر میانجی انتخابی دولت، انجامید. با این حال، این توافق حداقل بخش مهمی از کارکنان شرکت را راضی نخواهد کرد.

گریگوری تودِلا نماینده و واسطه دولت مادرید که یک استاد دانشگاه است بعد از این نشست گفت: « نمایندگان اتحادیه های مختلف نظرات خود را بیان کردند و در مجموع اکثرا موافق این پیشنهادند. البته بعضی ها هم مخالفند و برخی هم باید آنراعمیقتر بررسی کنند.»

مدیریت این شرکت در نظر داشت در راستای طرح ریاضتی خود 3807 فرصت شغلی را حذف کند و به کارگران اخراجی به ازای هر سال سابقه معادل 20 روزحقوق، خسارت بدهد که پس از مذاکرات روز دوشنبه با حذف تنها 3141 شغل و خساراتی معادل حقوق 35 روز ضربدر تعداد سالهای استخدام موافقت کرده است.

طبق این توافق اولیه که هر ده اتحادیه کارگری «ایبریا» مشغول مطالعه آن هستند دستمزدها به جای بیست درصد پانزده درصد کاهش پیدا خواهند کرد که البته میزان آن در مورد خلبانان، مهمانداران و کارکنان زمینی متفاوت است.

فرانسیسکو رودریگز نماینده یکی از اتحادیه های کارگری در واکنش به توافق اولیه گفت: « اگر توافق قطعی بدست آید روز چهارشنبه ادامه اعتصاب منتفی خواهد شد در غیر اینصورت به اعتصاب ادامه خواهیم داد.»

بنابراین در صورت حصول توافق نهایی در جلسه بعدی که روز چهارشنبه برگزار خواهد شد، احتمال دارد اعتصاب آتی کارکنان که برای 18 تا 22 مارس در نظر گرفته شده، لغو شود.

به گفته مدیریت «ایبریا» اعتصاب کارکنان، به این شرکت که در مجموع بیست هزار کارمند دارد، روزانه سه میلیون یورو ضرر وارد می کند.