خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دود صورتی در واتیکان، نشان زنانی که می خواهند کشیش شوند

نظرها
دود صورتی در واتیکان، نشان زنانی که می خواهند کشیش شوند
اندازه متن Aa Aa

همزمان با انتخاب پاپ جدید، صحبت از رویت دود سفید و سیاه رنگ بر فراز نیایشخانۀ سیستین می رود اما نه دود صورتی! در ارتباط با نماد دود و انتخاب پاپ جدید، گروهی از زنان فعال با ملیت های مختلف روز سه شنبه، با استفاده از دود صورتی نسبت به آنچه آن را تبعض کلیسای کاتولیک علیه زنان می دانند اعتراض کردند.

آنها می پرسند چرا زنان نباید بتوانند کشیش شوند؟

یکی از اعضای گروه “زنان هم می توانند کیشش شوند” به این سوال چنین پاسخ می دهد:“کلیسای کاتولیک بایستی مکانی سالم و پویا باشد و زنان و مردان را بطور برابر به کسوت کشیشی فراخواند. مسیح زنان را تفکیک نکرد بلکه آنان را تشویق و در به صحنه آوردن آنها کوشش کرد. پس چرا کاردینال هایی که به اصطلاح می بایست جانشینان مسیح باشند زنان را مستثنی و به سکوت وادار می کنند و کسانی را که به طرفداری از زنان سخن می گویند مجرم قلمداد می کنند؟”

هر چند این گروه از زنان فعال کاتولیک با تیزهوشی وقت مناسبی را برای اعتراض و ابراز خواست خود پیدا کرده اند اما به نظر نمی رسد واتیکان به آنان اجازه دهد تا لباس کشیشان را به تن کنند، حداقل نه این زودی ها.

خروج دود سیاه رنگ از کلیسا در زمان انتخاب پاپ جدید علامت این است که انتخاب صورت نگرفته است و دود سفید علامت این است که پاپ جدید انتخاب شده است.