خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دیدار بدون پرسش و پاسخ پاپ با خبرنگاران

Access to the comments نظرها
دیدار بدون پرسش و پاسخ پاپ با خبرنگاران
اندازه متن Aa Aa

پاپ فرانچسکو اول در نخستین سخنرانی کوتاه اش نسبت به کلیسایی به دور از تجمل گرایی و نزدیک به مردم فقیر اظهار علاقه کرد.

رهبر جدید کاتولیک های جهان با اشاره به فرانچسکو داسیسی قدیس، در توضیح دلیل انتخاب نام فرانچسکو برای خود گفت: «فرانچسکو داسیسی برای من مرد فقر است. مرد صلح است. انسانی است که عشق می ورزد و از این منظر به همه خلقت می نگرد. مردی فقیر… و چقدر من به کلیسای فقیر و متعلق به فقرا علاقه دارم.»

در این برنامه شمار قابل توجهی از خبرنگاران حضور داشتند که هیچ کدام فرصت طرح پرسش نیافتند.

قرار است که به زودی پاپ فرانچسکو با سلف خود، بندیکت شانزدهم دیدار کند.