خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آمریکا به استقبال جشنهای سن پاتریک رفت

نظرها
آمریکا به استقبال جشنهای سن پاتریک رفت
اندازه متن Aa Aa

رودخانه شیکاگو به سنت هرساله به مناسب جشن سن پاتریک سبز رنگ شد. رنگی که قرنهاست روز سن پاتریک را با آن می شناسند.

آمریکاییها امسال یک روز زودتر به استقبال جشنهای روز سن پاتریک رفتند. چرا که این روز مصادف شده است با یکشنبه که روز کلیسا رفتن برای بسیاری از مسیحیان معتقد است.

خیابانهای نیویورک شاهد رژه گارد ملی ارتش شهر بود. شهردار نیویورک در مراسم سن پاتریک امسال حضور داشت به همراه میهمان ویژه اش، اندا کنی، نخست وزیر جمهوری ایرلند.

سن پاتریک‏ عید ویژه ایرلندیها است که پس از مهاجرت آنها به کشورهای مختلف و بخصوص به آمریکای شمالی این جشن به جشنی سراسری در بسیاری از کشورهای مسیحی نشین تبدیل شد.

در ایرلند این جشن پنج روزه است و باشکوه بیشتری نسبت به کشورهای دیگر برگزار می شود.

به باور ایرلندیها سن پاتریک، روحانی ایرلندی است که مسیحیت را به این کشور آورد.