خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آمریکا به استقبال جشنهای سن پاتریک رفت

Access to the comments نظرها
آمریکا به استقبال جشنهای سن پاتریک رفت
اندازه متن Aa Aa

رودخانه شیکاگو به سنت هرساله به مناسب جشن سن پاتریک سبز رنگ شد. رنگی که قرنهاست روز سن پاتریک را با آن می شناسند.

آمریکاییها امسال یک روز زودتر به استقبال جشنهای روز سن پاتریک رفتند. چرا که این روز مصادف شده است با یکشنبه که روز کلیسا رفتن برای بسیاری از مسیحیان معتقد است.

خیابانهای نیویورک شاهد رژه گارد ملی ارتش شهر بود. شهردار نیویورک در مراسم سن پاتریک امسال حضور داشت به همراه میهمان ویژه اش، اندا کنی، نخست وزیر جمهوری ایرلند.

سن پاتریک‏ عید ویژه ایرلندیها است که پس از مهاجرت آنها به کشورهای مختلف و بخصوص به آمریکای شمالی این جشن به جشنی سراسری در بسیاری از کشورهای مسیحی نشین تبدیل شد.

در ایرلند این جشن پنج روزه است و باشکوه بیشتری نسبت به کشورهای دیگر برگزار می شود.

به باور ایرلندیها سن پاتریک، روحانی ایرلندی است که مسیحیت را به این کشور آورد.