خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پاپ جدید کلیسا را برای تهیدستان می خواهد

Access to the comments نظرها
پاپ جدید کلیسا را برای تهیدستان می خواهد
اندازه متن Aa Aa

پاپ جدید در اولین نشست مطبوعاتی خود، چهره ای غیرمنتظره را از رهبر کاتولیکهای جهان در برابر خبرنگاران عرضه کرد. تصویری از یک روحانی بذله گو که از تشریفات مرسوم واتیکان به دور است.

او که به ساده زیستی مشهور است در سخنرانی کوتاه خود بار دیگر تاکید کرد که می خواهد کلیسای تهیدست مکانی برای تهیدستان باشد.

سپس او با چند نفر از روزنامه نگاران حاضر در نشست رو در رو ملاقات کرد.

یک گزارشگر مکزیکی می گوید: «اینجا حدود شش هزار خبرنگار حاضر است و به نظر من پاپ توانست همه را راضی کند و چهره ای انسانی از خود به نمایش بگذارد.»

خبرنگار دیگری که از نیویورک آمده است می گوید: «او امروز سرزنده تر از چهارشنبه شب که به عنوان پاپ معرفی شد، بود. فکر کنم آن شب که در بالکن حاضر شد کمی ترسیده بود. اما امروز او شوخی می کرد و می خندید.»

پاپ جدید از پوشیدن ردای سرخ رنگی که پاپها معمولا به تن می کنند خودداری کرده است و گزارش شده است که وقتی به آپارتمان جدیدش که متعلق به پاپ است منتقل شد به همراهانش گفته است که اینجا برای سیصد نفر جا دارد اما من به این همه فضا نیاز ندارم.