خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

طرح اصلاح کشاورزی در اروپا

Access to the comments نظرها
طرح اصلاح کشاورزی در اروپا
اندازه متن Aa Aa

گزارشگر یورونیوز می گوید:” وزرای کشاورزی اتحادیه اروپا در بروکسل گردهم آمده اند تا در مورد یک سیاست واحد کشاورزی مصالحه کنند. هدف آنها کشاوزری “سبز تر“، پایدارتر و منصفانه تر است. کمکهای مالی اتحادیه اروپا بیشتر نصیب عمده کشاورزان و نهادهایی می شود که مثل بانکها دخالتی در امر تولید محصول ندارند. ما به شکایات خرده کشاورزان در بلژیک گوش کرده ایم”:

این کشاورز که یک گاوداری کوچک دارد می گوید طرح محدود کردن کمکهای مالی به سیصد هزار یورو برای هر کشاورز برای تولید خوب کافی نیست.”

خرده کشاورزان می گویند اگر کمکهای مالی اتحادیه مشمول کشاورزانی که تولیدشان از سیصد هزار یورو در سال کمتر است، بشود، کشاورزان بیشتری می توانند تولیدات بهتری داشته باشند.

طرح اصلاحی، تنوع کشت و اختصاص هفت درصد زمینهای کشاورزی به کشاورزی “سبز” یا زمینهای وحشی را شامل می شود، اما به گفته منابع دیپلماتیک، اعضای اتحادیه در مورد آن اختلاف نظر دارند.

“مسئله به کشاورزی و مساحت محدود نمی شود. مسئله این است که کمکهای نقدی به نهادهایی اختصاص داده می شود که به کشاورزی ارتباطی ندارند.”

کشاورزی تنها به تولید محدود نمی شود، بلکه احترام به منابع آب، زمین و هوا هم هست. اینها بخش عمده ای از روز کار کشاورز را تشکیل می دهند.”

شهروندان اروپا نمی دانند وجوهی که به کشاورزی تعلق می کیرد کجا می رود. سیاستهای کشاورزی باید شفاف باشد. کارخانجات راههای دیگری برای دریافت وجه دارند. کمکهای کشاورزی باید به کشاورز برسد”.