خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

خواهر پاپ از برادرش می گوید

خواهر پاپ از برادرش می گوید
اندازه متن Aa Aa

این روزها، انتخاب پاپ جدید برای یک میلیارد و دویست میلیون کاتولیک سراسر جهان، یک واقعه تاریخی به حساب می آید. در حاشیۀ این انتخاب و به روی کار آمدن پاپ فرانچسکو، شخصت و زندگی وی نیز مورد توجه رسانه هاست. به همین منظور، خبرنگار یورونیوز به آرژانتین رفته و با ماریا النا برگولیو، خواهر پاپ گفتگو کرده است. وی که ده سال از پاپ فرانچسکو کوچکتر است، تنها عضو بازمانده از خانوادۀ هفت نفری پاپ است.

ماریا النا برگولیو می گوید که از انتخاب برادرش به عنوان رهبر کاتولیک های جهان خوشحال است. اما به خاطر تفاوت سنی زیاد رابطۀ نزدیکی با برادرش نداشته و نمی تواند چیز زیادی دربارۀ پاپ بگوید. با اینحال می گوید:“برادرم خیلی مهربان بود و بسیار به همه توجه نشان می داد. ضمن آنکه همیشه از همه محافظت می کرد و سعی می کرد به همه کمک کند.”

وی در پاسخ به این پرسش که آیا هرگز زنی در زندگی وی حضور داشته، می گوید:“برادرم در کتابی که نوشته و به نام “یسوعی” منتشر کرده، تجربیات خود در زندگی اش را روایت کرده است. در این کتاب به جدالی اشاره می کند که به هنگام انتخاب راهی که سپری کرده با آن درگیر بوده است. از زمانی می گوید که باید بین عشق به خدا و عشق به یک زن، یکی را انتخاب می کرد. برادرم در آن زمان عاشق دختری بود که به همان کلیسایی می آمد که برادرم برای دعا به آنجا می رفت. آن دختر هم عاشق برادرم بود. یکروز، یادم هست، ۲۱سپتامبر بود. گروه کلیسای محله مان برای گرامیداشت روز اول بهار به خیابان ها آمدند و در حالی که دعاهای مذهبی می خوانند، به سمت کلیسا رفتند. برادرم تعریف می کند که همان روز وقتی برای سلام دادن به مریم مقدس وارد کلیسا شده، احساس متفاوتی داشته است. وی با کشیش آن کلیسا صحبت می کند و از آن روز به بعد دیگر با دختری که عاشقش بود، کلامی نمی گوید. گویا همان روز، حرفه اش را انتخاب می کند.”

خواهر پاپ فرانچسکو در پاسخ به این سوال که به نظر وی، چه عواملی، برادرش را به این انتخاب هدایت کرده است، می گوید:” ما خانوادۀ معتقدی داشتیم. فکر می کنم همین تربیتی که در خانه به ما داده شده بود، به برادرم در انتخاب راهش کمک کرد. از همان زمان خردسالی مان، مادرم ما را با مضامین مذهبی آشنا کرده بود. فکر می کنم اینکه یک حرفۀ مذهبی انتخاب کنیم، ارادی نیست و بیشتر یک فراخوان است. با توجه به پشتوانۀ مذهبی که در خانواده داشتیم، این فراخوان از سوی برادرم با پاسخ مثبت مواجه شد.”

ماریا النا برگولیو، گفته های مخالفان پاپ فرانچسکو مبنی بر اینکه وی در زمان رژیم دیکتاتور آرژانتین رابطۀ خوبی با حکومت داشته را به شدت رد می کند و می گوید:“برادرمن هیچ همکاری با هیچ دیکتاتوری نداشته است. اینها همه تهمت است. افترا باعث نابودی می شود. در حالی که ما باید به بازسازی فکر کنیم. خدا همه چیز را روزی آشکار می کند. ما نباید در مورد چیزی که از آن مطمئن نیستیم، حرف بزنیم.”

تنها بازماندۀ خانوادۀ پاپ فرانچسکو که در محله ای دور از بوینوس آیرس زندگی می کند، در مراسم رسمی آغاز به کار برادرش به عنوان رهبر کاتولیک های جهان غایب بود.