خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

افزایش نرخ فعالیتهای تولیدی در چین

نظرها
افزایش نرخ فعالیتهای تولیدی در چین
اندازه متن Aa Aa

میزان فعالیتهای تولیدی و ساخت وساز در ماه مارس در چین افزایش پیدا کرده است.

بدین ترتیب نرخ مجموع فعالیتهای تولیدی این کشور از ۵۰.۴ در ماه فوریه به ۵۱.۷ در ماه مارس می رسد.

تولیدات صنعتی چین نیز در طول دو ماه اول سال جاری ۹.۹ درصد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.

در صورتی که نرخ مجموع فعالیتهای تولیدی یک کشور و یا منطقه زیر عدد ۵۰ قرار گیرد نشانه گر وجود رکود در فعالیتهای اقتصادی در آن منطقه یا کشور است.