خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

برسانی رایزنیهای خود برای تشکیل یک دولت ائتلافی در ایتالیا را آغاز می کند

نظرها
برسانی رایزنیهای خود برای تشکیل یک دولت ائتلافی در ایتالیا را آغاز می کند
اندازه متن Aa Aa

روزنامه کمونیست ایتالیا، “ایل مانیفستو“، عنوان صفحه اول خود را “برسانی، اکنون وقت پدال زدن است” قرار داد.

مشروط شدن احراز پست نخست وزیری ایتالیا توسط پیر لوییجی برسانی، رهبر چپگراهای این کشور، به ایجاد یک ائتلاف و تشکیل دولت، در راس اخبار روز شنبه رسانه های ایتالیا بود.

یک شهروند ایتالیایی با اشاره به مشکل بودن این کار می گوید: “ مردم اعتماد کافی به آقای برسانی ندارند و او نمی تواند به خواسته های مردم پاسخ دهد.”

شهروند دیگری هم می گوید: “با توجه به شرایط بعید می دانم که او بتواند دولت تشکیل دهد. همه مخالف او هستند و می گویند که از او حمایت نخواهند کرد.”

حزب آقای برسانی فاقد اکثریت کرسیهای لازم در سنا است و سرسختی بپه گریلو، کمدین و رهبر حزب مستقل “جنبش 5 ستاره” برای ائتلاف با او، تشکیل دولت جدید را حدود یک ماه پس از انتخابات این کشور با مشکل مواجه کرده است.

بنابر گزارشها، آقای برسانی تا روز چهارشنبه فرصت خواهد داشت تا برای تشکیل یک دولت ائتلافی با رهبران احزاب و جناحهای مختلف ایتالیا وارد گفتگو شده و نتیجه را به رییس جمهور ارائه دهد.