خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

خرس قطبی مدافع صلح سبز در مسکو

نظرها
خرس قطبی مدافع صلح سبز در مسکو
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

یک فعال صلح سبز، روز دوشنبه در لباس خرس قطبی در اعتراض به پروژه مشترک دو شرکت نروژی و روسی برای اکتشاف نفت در قطب شمال، بر رودخانه ولگا مقابل کاخ کرملین پارو زد.