خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ژاپن حجم خاک آلوده به رادیواکتیو را کمتر می کند

نظرها
ژاپن حجم خاک آلوده به رادیواکتیو را کمتر می کند
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
در حرکتی نو در ژاپن حجم خاک و گل ولای آلوده به مواد رادیواکتیو تحت حرارت ۴۵۰ درجه سانتیگراد به یک پنجم حجم اولیه تقیل داده می شود. این کار در پیرامون نیروگاه آسیب دیده دائیچی فوکوشیما انجام می شود. دانه های جامدی که بدست می آید نهایتا بایستی به طریقی انبار یا دفن شود.