خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سیاستهای مارگرت تاچر در قبال اروپا

نظرها
سیاستهای مارگرت تاچر در قبال اروپا
اندازه متن Aa Aa

با در گذشت مارگرت تاچر، سیاستهای او در قبال اتحادیه اروپا هم که در زمان خود بسیار جنجال برانگیز بود، مورد تحلیل قرار گرفته است.

یکی از نمایندگان بریتانیایی پارلمان اروپا که از حزب محافظه کار و نزدیک به خانم تاچر بود می گوید:” او می دید که اروپا به راه غلط می رود. این برای بریتانیا بسیار پر هزینه و با احساسات مردم مغایر بود. او مثل بسیاری از بریتانیایی های متعقل، نسبت به اتحادیه اروپا بدبین بود.”

هرچند خانم تاچر بسیاری از جنبه های پیمان اروپا را به سود بریتانیا می دید، اما همه جانبه بودن پیمان اتحادیه را خلاف مصالح کشورش تشخیص داد.

“ فکر می کنم از امضای پیمان اروپا که ابزار بازار مشترک بود، پشیمان شد. از بازار مشترک استقبال کرد، اما در آن هنگام متوجه نشد که این همچنین بمنزله همکاریهای سیاسی و ادغام هرچه بیشتر است. این چیزی بود که او با آن مخالف بود.”

گفته می شود نخست وزیر کنونی بریتانیا از سیاستهای خانم تاچر پیروی می کند.