خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

/ هشدار کمیسیون اقتصادی اروپا به اسپانیا

نظرها
/ هشدار کمیسیون اقتصادی اروپا به اسپانیا
اندازه متن Aa Aa

كمیسیون اروپایی به اسپانیا هشدار داد چنانچه در اجرای اصلاحات اقتصادی، كندی نشان دهد، مجازات های مالی سنگینی را برای این كشور در نظر می گیرد.
“اولی رن“، کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا گفت که اسپانیا با توجه به رکود اقتصادی و نرخ فزاینده بیکاری، در توازن اقتصادی با مشکل بسیاری مواجه است.
اسپانیا در حال حاضر با بزرگترین تهدید اقتصادی روبروست و لازم است برای تضمین رشد اقتصادی، به اصلاحات بیشتری در بخش های بانک داری خود بپردازد.
از سوی دیگر، “ماریانو راخوی” نخست وزیر اسپانیا از اتحادیه اروپا خواست به جای فشار آوردن به دولت این كشور، تلاش های اسپانیا را برای بهبود وضعیت اقتصادی ارج بگذارند.
او در مجلس نمایندگان اسپانیا گفت: دولت با تلاش همه بخش های جامعه در حال ایفای تعهدات خود برای تقویت وضعیت مالی و اجرای روند اصلاحات است و در این زمینه ازاتحادیه اروپا انتظار داریم از تلاش های ما حمایت كند. کمیسیون اقتصادی اروپا معتقد است که رکود اقتصادی در اسپانیا ممکن است حتی تا بعد از سال 2014 نیزادامه پیدا کند، رکودی که مردم اسپانیا همچنان به آن و سیاست های ریاضتی در پیش گرفته شده مقابل آن معترضند.