خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

حراج وسایل هتل کریون پاریس

نظرها
حراج وسایل هتل کریون پاریس
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

مالکان هتل لوکس کریون پاریس که برای تعمیرات به مدت دو سال تعطیل خواهد بود، بسیاری از وسایل آن را به معرض فروش گذاشته اند.

این حراج که هفته آینده و به مدت چهار روز خواهد بود، سه هزار و پانصد شی، از مبلمان گرفته تا هزاران بطری مشروب را شامل می شود.