خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کشمکش های پارلمانی، پیرامون لایحه ی ازدواج همجنسگرایان فرانسوی

نظرها
کشمکش های پارلمانی، پیرامون لایحه ی ازدواج همجنسگرایان فرانسوی
اندازه متن Aa Aa

با وجود تصویب لایحه ی قانون ازدواج همجنسگرایان در سنای فرانسه، همچنان برخی نمایندگان، با برخی مفاد این قانون مخالفند.

این لایحه پس از تصویب در سنا بار دیگر برای رسیدگی به مجلس نمایندگان خواهد رفت.

مخالفان این لایحه می توانند حتی پس از تصویب نهایی آن در مجلس، از شورای قانون اساسی تقاضای تجدید نظر کنند.

ژان پیر رافارین، نماینده عضو حزب همبستگی برای جنبش مردم و از منتقدان این لایحه، در این باره می گوید:” موضوع پایان یافته نیست و باید آن را قدم به قدم و بیشتر پیگیری کنیم. بر اساس آخرین نظر سنجی ها بسیاری از مردم فرانسه با برخی مفاد قانون ازدواج همجنسگرایان مخالفند. پس هیچ چیز قطعی نیست و بحث در اینباره همچنان ادامه خواهد داشت.”

ماده یک این لایحه، درباره فرزند خواندگی زوج های همجنسگرا، جنجالی ترین بخش لایحه بوده است که پیشتر از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید و به نظر می رسد این مجلس سایر مفاد را نیز بدون مشکل تصویب کند.

فرانسوآ رب سامن، نماینده عضو حزب سوسیالیست و از مدافعان این لایحه قانونی، معتقد است که مشکل راستگرایان این است که آنها در بیشتر مواقع از فضای عمومی جامعه عقب هستند.
به طوریکه مشابه همین مخالفت ها در زمان بحث پیرامون جرم زدایی از همجنسگرایی در سال هزار و نهصد و هفتاد و هشت مطرح شد. یا موارد مشابه ای که بحث های قانونی پیرامون گسترش آزادی ها اجتماعی مطرح بود و بسیاری از راست گرایان در برابر آن مقاومت می کردند.