خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

وضعیت نگران کننده آوارگان جمهوری آفریقای مرکزی

نظرها
وضعیت نگران کننده آوارگان جمهوری آفریقای مرکزی
اندازه متن Aa Aa

آنتونیو گوترس، کمیسر عالی آوارگان سازمان ملل متحد روز جمعه از یکی از اردوگاه های پناهندگان جمهوری آفریقای مرکزی در شمال جمهوری دموکراتیک کنگو دیدار کرد.

پس از پیشروی شورشیان سلکا و تصرف بانگی، پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی در ماه مارس، روز به روز به تعداد ده ها و شاید صد ها هزار نفر آواره ای که از این کشور به کشورهای همسایه مانند کامرون و جمهوری دموکراتیک کنگو گریخته اند بیشتر می شود.

آنتونیو گوترس، به خبرنگاران گفت: «واقعا باید تاکید کرد که کشور جمهوری دموکراتیک کنگو خود آن با مشکلات بسیار غم انگیزی روبروست، شاید با بدترین فاجعه انسانی در جهان. اکنون زمان آن رسیده که جامعه بین المللی نیز همچون کنگو، سخاوت و همبستگی خود را به مردم جمهوری آفریقای مرکزی نشان دهد.»

به گفته سازمان ملل از ماه ژانویه بیش از سی هزار نفر از ساکنان جمهوری آفریقای مرکزی به کنگو پناه برده اند و بشدت نیازمند کمک های بشردوستانه هستند.