خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گوشت مسموم اسب در اروپا

نظرها
گوشت مسموم اسب در اروپا
اندازه متن Aa Aa

کمیسیون اروپا نتایج آزمایشات “دی ان ای” بر روی نمونه های گوشت گاو عرضه شده در اروپا را منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که پنج در صد گوشت گاو عرضه شده در بازارهای اروپا به گوشت مسموم اسب آلوده بوده است.

کمیسر اتحادیه اروپا در امور بهداشت می گوید: “تحریم (علیه متقلبان) اعمال میشود . پیشنهاد دیگر ما – اگر مورد موافقت اعضاء قرار گیرد – جریمه های نقدی برابر با عایدات متقلبین از فروش گوشت نامناسب است.”

قرار است در روز نوزدهم ماه آوریل جاری، کارشناسان کشورهای عضو گردهم آیند تا در مورد نحوه نظارت بر کشتار و تهیه گوشت و عرضه آن به بازار تصمیم بگیرند. این تصمیمات بر اساس نحوه آزمایش حیوانات، صدور جواز کشتار، کنترلهای دولتی و مهر صحت استوار است.