خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

خروج شرکت دایملر از سرمایه شرکت “ئی.ای.دی.اس.”

نظرها
خروج شرکت دایملر از سرمایه شرکت “ئی.ای.دی.اس.”
اندازه متن Aa Aa

شرکت دایملر روز چهارشنبه سهم خود در سرمایه شرکت اروپایی هوافضا و صنایع دفاعی موسوم به “ئی.ای.دی.اس.” را به مبلغ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به فروش رساند.

این گروه خودروسازی آلمانی بیش از ۶۱ میلیون سهام خود در شرکت “ئی.ای.دی.اس.” را به قیمت هر سهم ۳۷ یورو در بازار بورس قرار داد.

در این بین شرکت اروپایی هوافضا و صنایع دفاعی ۱.۹۵ درصد سهام دایملر را به ارزش ۶۰۰ میلیون یورو بازخرید کرد.

این بازخرید سهام در چهارچوب طرح شرکت اروپایی هوافضا و صنایع دفاعی برای خرید سهام تا سقف ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون یورو و سازماندهی مجدد مدیریت و دارایی خود صورت گرفت.

دایملر با واگذاری سهم خود و خروجش از سرمایه شرکت “ئی.ای.دی.اس.” به سهامداران خود برای پرداخت سود سهامشان به ارزش ۲ یورو و ۲۰ سنت برای هر سهم اطمینان خواهد داد.

شرکت دایملر با خروج خود از شرکت “ئی.ای.دی.اس.” به ۱۳ سال مشارکت و همکاری با این گروه پایان داد.

پیش از این گروه رسانه ای لاگاردر فرانسه همه سهام خود در شرکت “ئی.ای.دی.اس.” را به قیمت ۲ میلیارد و ۲۸۳ میلیون یورو واگذار کرده بود. این شرکت صاحب ۷.۴ درصد سرمایه شرکت اروپایی هوافضا و صنایع دفاعی بود.