خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آیا توجیه سیاستهای ریاضتی بر مبنای یک اشتباه محاسباتی بود؟

Access to the comments نظرها
آیا توجیه سیاستهای ریاضتی بر مبنای یک اشتباه محاسباتی بود؟
اندازه متن Aa Aa

دو اقتصاددان برجسته آمریکایی به اشتباه محاسباتی خود در یک تحقیق مهم اعتراف کردند.

این تحقیق نتیجه گیری کرده بود که در دهه های اخیر کشورهایی که میزان بدهیشان از نوددرصد تولیدشان تجاوز کرده است، با خطر کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه شده اند.

بسیاری از سیاستگذاران در عرصه جهانی و بخصوص در اروپا، بر مبنای این نتیجه، گیری سیاستهای ریاضت اقتصادی را در کشورهای مقروض توجیه کرده اند.

خانم کارمن راینهارت و آقای کنت روگوف، اقتصاددانان دانشگاه هاروارد با وجود این که وجود اشتباه کامپیوتری در محاسباتشان را تایید کردند گفتند که از نتیجه گیری تحقیقشان دفاع می کنند.

این اشتباه در یکی از فایلهای محاسباتی اکسلی که این اقتصاددانها طراحی کرده بودند رخ داده بود. به این ترتیب که محققان فراموش کرده بودند پنج کشور را در محاسبات خود وارد کنند.

سیاستهای ریاضت اقتصادی سالهای اخیر در کشورهای حوزه یورو مثل یونان، اسپانیا و پرتغال باعث بروز نارضایتی گسترده در میان مردم شده است.